Eiherak

Errobia, Uztaritzeko merkataritzari eta industriari aberastasuna ekarri dizkion iturria da. Honi esker, erdi-aroa geroztik, eihera zerrenda bat arizan zen uhalde-lur zelaian landuak ziren zerealen ehotzen.


Horietatik bost, molde ezberdinez orain arteraino iraun dute.