HERRITARREN ERROLDA

19.03.2021

Frantses nazionalitateko pertsona oro, 16 urtetik goiti, erroldan agertu behar da, hots:

  • 16 eta 25 urte arteko mutiko eta neskak
  • 16 eta 25 urte bitartean frantses bihurtu direnak

desmartxa batzuetan, ziurtagiri hau aurkeztu behar da (bereziki 18 urtez petikoentzat, baxoan izena emateko).

Eman beharreko piezak:

  • Nortasun agiri bat ( nortasun agiri nazionala edo pasaporte frantsesa).
  • Familia-liburuxka
  • Bizileku-frogagiria