Agiri administratiboen bilduma

2022 URTEA

2021 URTEA

2020 URTEA

2019 urtea

2018 urtea

2017 urtea

2018 urtea

2016 urtea