Zokorrondo

Zokorrondo

Ekialdean eta Errobi ibaialdean kokatua den auzo hau nahiko oihantsua da eta bi latse ttipiz zeharkatua, Hardako erreka eta Latseko erreka.

Etxe zahar estilodun guti aurkitzen da hemen gaindi, baina baserri batzu gelditzen dira, etxe berriagoren artean.