Bideak

Bide araudia

2017ko azaroaren 2ko herriko kontseiluaren erabakiz baieztatua.

Bide araudia  (3.9 MB) pdf (telekargagarria)

Travaux en cours sur la Commune

La  Société PINAQUY Gilbert effectue des travaux sur la Commune d'Ustaritz

Nature des travaux : revêtements en enrobés, remise à niveaux de regards, enduits superficiels

La circulation sera perturbée sur divers secteurs de la commune d'Ustaritz à partir du Lundi 18 Novembre 2019  pour une durée de 280  jours environ selon les intempéries.

  • Chemin d'Eliza Hegi : revêtements en enrobés
  • Chemin d'Erreka Biziak : Enrochements et enduits superficiels
  • Quartier de Hérauritz, Route lnthatarteak et chemin d'Aldabea : Enduits superficiel
  • Rue des Montagnes : mise à niveaux de regards


Le stationnement sera interdit au droit du chantier, un panneau d'interdiction sera apposé à 30 m avant le chantier, ainsi qu'un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h. Le passage sera réservé aux pompiers.
Des moyens de signalisation, panneaux  de chantier seront fournis par l'entreprise

Bide bazterretako belarra mozteko egutegia

Uztaritzeko Herriko Etxeak herriko bide bazterretako belarra mozten du makina batekin, lau aldiz urtean (3 aldiz urtean Zokorrondo auzoan).

Belarra moztean ikuspena hobetzen da eta bide bazterretan lekua uzten autoak gurutzatzeko gisan, eta horrela segurtasuna hobea da bideetan. Makina iragaten den hiru lehen aldietan belarra makinaren bi zabaleratara mozten da, bihurguneetan salbu, han hirugarren zabalera bat ere motz daiteke ikuspena hobetzeko. Laugarren aldiz iragaten delarik, gehiago mozten ere da, bide bazterrak eta ezpondak eremu publikoaren mugaraino moztuz sasiek ez dezaten dena emoka.

Mozketaren egutegia (adierazgarri gisa) - 2023

2023ko Martxoa - Abendua  (74 KB) pdf

Mozketa non eginen den (telekarga ezazu) :

Calendrier de passage "Balayeuse"

La commune s’est équipée en 2019,d’une balayeuse de ville d’une capacité de 2 mètres cubes. Cette machine doit nous permettre de maintenir les rues de nos quartiers plus propres mais également de pallier à l’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires en place sur la commune depuis 2011 grâce à un bras de désherbage.

Calendrier des interventions (à titre indicatif) - 2020